lysam

SAMMEN FOR TRIVSEL I VEKST OG UTVIKLING

Johnny O. Hansen
Adm/Daglig leder
Epost: johnny@lysam.no
TLF: 48 27 29 29
Bjørn Olaisen
Nestleder/Arbeidsleder
Epost: [email protected]
TLF: 99 16 49 83
Tove-K. Ludvigsen
Kontorleder/Arbeidsleder
Epost: [email protected]
TLF: 99 16 49 53

Marte Hansen

Arbeidsleder

Epost: [email protected]

TLF: 41 26 37 47