lysam

SAMMEN FOR TRIVSEL I VEKST OG UTVIKLING

GRAVSTELL

Det er fint å kunne stelle pent og å se til gravstedene når våre nære og kjære har gått bort. Men noen ganger er det vanskelig å få gjennomført i av ulike årsaker - noen ganger bor man såpass langt unna at det ikke er praktisk gjennomførbart i den grad man ønsker, andre ganger kan det være fysiske hindringer i veien. Uansett så kjennes det ikke alltid greit når man så gjerne skulle gjort det, men ikke får mulighet.

I slike tilfeller kan man nå ta kontakt med Lysam AS på telefon 47 62 09 99, epost [email protected], vår kontaktside eller via Lysam's facebookside.
Vi utfører stell på kirkegårdene i Leirfjord.

Vi tilbyr beplantning, luking og stell av graver. Mer informasjon på vedlagte infoskriv