lysam

SAMMEN FOR TRIVSEL I VEKST OG UTVIKLING

LYSAM AS er tiltaksarrangør for NAV, med tiltakene VTA (varig tilrettelagt arbeid i arbeidsamvirke).

Vi ble etablert i 1994 og er godkjent for 15 VTA-plasser.

Selskapets formål er å gi et tilrettelagt arbeid for personer med bistandsbehov, og som ikke uten videre kan benytte seg av et ordinært arbeidstilbud.

Vår visjon er; sammen for trivsel i vekst og utvikling.

Vår primære oppgave er å yte tjenester for NAV som tiltaksarrangør for tiltakene VTA og avklaring. Gjennom dette skal vi skape varige tilrettelagte arbeidsplasser som skal bidra til å utvikle ressursene hos deltagerne.

Driften på LYSAM AS kan i grove trekk deles opp i 4 avdelinger; Snekkerverkstedet, bruktbutikken og uteavdelingen. I tillegg til disse kommer diverse tjenester som for eksempel demontering av fiskegarn, vaskeoppdrag, samt vedlikehold av utearealer.

LYSAM er et aksjeselskap, og aksjekapitalen er på kr. 150 000, fordelt på 150 aksjer à kr. 1000. Aksjene eies av Leirfjord Kommune, privat og lokalt næringsliv. Bedriften er underlagt aksjelovens bestemmelser, avtaleverk og lover for arbeidslivet for øvrig, samt retningslinjer fra Arbeidsdirektoratet.

Lysams økonomi er basert på egen inntjening gjennom produksjon og salg, samt driftstilskudd fra stat og kommune.

Vi vil gjerne ha konstruktiv kritikk, så vi har opprettet ei kontaktside for Ris og Ros, der du kan si oss hva du mener!