lysam

SAMMEN FOR TRIVSEL I VEKST OG UTVIKLING

Hva er VTA?


Lysam AS er tiltaksarrangøren for NAV Leirfjord, og administrerer tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid. (VTA)

Tiltaket kan tilbys personer som har behov for tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet. Dersom du har uføretrygd og ønsker deg en jobb, kan Lysam AS være arbeidsplassen for deg.


Arbeidsoppgavene er tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet i bedriften skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Deltakerne i tiltaket er ansatt i et arbeidssamvirke, med produksjon og omsetning av varer og tjenester.