lysam

SAMMEN FOR TRIVSEL I VEKST OG UTVIKLING

Styret i LYSAM AS består av:


Leder:

Roy Aage Edvardsen


Nestleder:

Sigrun Baardgaard


Styremedlemmer:

Iren Jenssen

Tore Jorgensen

Bjorn Olaisen


Arne Kristiansen (sekr)


Yrkeshemmedes representant

Ove Agnar Andersen


Varamedlemmer:

Anton Antonsen

Annie Olaisen

Wenche Myrvang


Valgnemd

Ann Karin Ronesen

Leif Andreassen

Martin Josevold